Δραστηριότητες 2009
PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προμήθεια έξι μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών, ενός κεντρικού σταθμού παρακολούθησης, του υπόλοιπου συνοδού εξοπλισμού (Υπομονάδα Αντιμετώπισης Επειγόντων Καρδιολογικών Περιστατικών) και δύο σύγχρονων απινιδωτών-εξωτερικών βηματοδοτών.
 • Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προμήθεια ενός συστήματος δοκιμασίας ανάκλισης (tilting test) που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διάγνωση των συγκοπικών επεισοδίων.
 • Αναβάθμιση-επιδιόρθωση του ιδιαιτέρως προβληματικού μηχανήματος υπερηχοκαρδιογραφίας GENERAL ELECTRIC-VIVID 3 (1999) (δωρεά EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2007).

β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 • Ολοκλήρωση των διαδικασιών και προώθηση στο Υ.Υ.Κ.Α. του αιτήματος για την αναγνώριση της Κλινικής ως Βηματοδοτικού Κέντρου (καταλληλότητα για εμφύτευση μόνιμων καρδιακών βηματοδοτών, απινιδωτών, Holter ρυθμού και εκτέλεσης ηλεκτροφυσιολογικών μελετών).
 • Ένταξη του τακτικού εξωτερικού ιατρείου Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων στο Πανελλήνιο Δίκτυο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.
 • Εκσυγχρονισμός και δημιουργία τριών ζωνών λειτουργίας των καθημερινών εξωτερικών τακτικών ιατρείων με γραμματειακή υποστήριξη. 
 • Λειτουργία τριών νέων τακτικών εξωτερικών ιατρείων: α) Αποκατάστασης, β) Καρδιαγγειακού κινδύνου στην περι-εμμηνοπαυσική γυναίκα και γ) Συνταγογράφησης.
 • Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία του τακτικού εξωτερικού ιατρείου Αποκατάστασης – Επανένταξης ασθενών μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή πασχόντων από καρδιακή ανεπάρκεια με την προμήθεια ειδικού συστήματος (μηχανοργάνωση και τέσσερα ειδικά μηχανήματα-ποδήλατα).
 • Εκτύπωση ειδικών εντύπων με οδηγίες και πληροφορίες προς τους πολίτες που εξετάζονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (με τις οδηγίες της Society of Studying Cardiovascular Diseases, SOS-CVD και τη χορηγία της Oracon)
 • Απόκτηση υλικού μηχανοοργάνωσης (εκτυπωτής, τραπέζι υπολογιστή, κάρτες κλπ) για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (χορηγία Society of Studying Cardiovascular Diseases, SOS-CVD).
 • Ολοκλήρωση του 3ου ετήσιου κύκλου των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Κλινικής με συμμετοχή ομιλητών από το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» και από άλλα Νοσοκομεία (ετήσια έκδοση ειδικού εντύπου προγράμματος).
 • Διαδικασίες για τη λειτουργία τακτικού εξωτερικού ιατρείου Παιδοκαρδιολογίας.
 • Προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτίμηση του  οξειδωτικού stress και της γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης στα πλαίσια λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση από την Καρδιολογική Κλινική σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας «Προσεγγίζοντας το Σακχαρώδη Διαβήτη» (17-4-2010, Μουσείο Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη)
 • Ολοκλήρωση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου της Καρδιολογικής Κλινικής.
 • Συμμετοχή και ολοκλήρωση των κάτωθι ερευνητικών πρωτοκόλλων και μελετών:
 1. Μελέτη με κωδικό: MedGR/08/Ola-Hyp/002 και τίτλο: ‹‹Μία μετεγκριτική, μη παρεμβατική, μελέτη της ασφάλειας και της ανοχής του Olartan, στην θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ιδιοπαθή υπέρταση, στα πλαίσια της καθημερινής κλινικής πρακτικής».
 2. Μελέτη με κωδικό: NIS-CEU-DUM-2008/1 και τίτλο: ‹‹Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο σε χώρες της Ευρώπης: Πρόληψη και διαχείριση της νόσου στη συνήθη ημερήσια πρακτική (EURIKA)».
 3. Μελέτη με κωδικό: 502.555 και τίτλο: ‹‹Διερεύνηση των ομάδων ασθενών σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο μεταξύ των ασθενών που προσέρχονται στα παθολογικά και καρδιολογικά ιατρεία. Μία προοπτική, πανελλαδική, μη παρεμβατική έρευνα παρατήρησης της καθημερινής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα››.
 4. Μελέτη με κωδικό: SQUARE και τίτλο: «Μελέτη για την ποιότητα ζωής μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου που εκτιμάται με την μέθοδο MacNew-Μελέτη SQUARE».
 5. Ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο : «Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στη λειτουργική ικανότητα και στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο σε ενήλικες» του προγράμματος Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ που διεξήχθη στην Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς».

γ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 • Πρόσληψη τρίτου ειδικευόμενου στην Καρδιολογία ιατρού.
 • Ανάληψη για δεύτερη φορά καθηκόντων από την κ. Εφραιμίδου Βιολέτα, Επικουρικής Επιμελήτριας Β΄ ΕΣΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι γνωστό ότι σαν πρτη αιτία θνητότητας και νοσηρότητας  σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και στη χώρα μας αναγνωρίζονται τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι επίσης γνωστό ότι η προσφορά ενός σύγχρονου Νοσηλευτικού Ιδρύματος σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση, αποτελεσματικότητα, ποιότητα αλλά και αναγνωρισιμότητα των Κλινικών ή των Τμημάτων που διαθέτει ή λειτουργεί.

Κατά τη διάρκεια του 2007, 2008 και 2009 η Καρδιολογική Κλινική δημιούργησε, ταυτοποίησε, αύξησε και ανταποκρίθηκε σε πολυποίκιλες δραστηριότητες και ταυτόχρονα προσπάθησε να σχεδιάζει με σαφήνεια το μέλλον της.

Τα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει είναι γνωστά και περιγράφονται με σαφήνεια παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά το ιατρικό προσωπικό στο σύνολό του (εξαιρουμένου ενός μέλους της Κλινικής) είναι εμφανές ότι υπερέβαλλε εαυτόν αυτό το διάστημα διατηρώντας όμως σε εξαιρετικό επίπεδο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής και ιδιαίτερα στις Προϊσταμένες και Υπεύθυνες αξίζουν συγχαρητήρια για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρά το γεγονός ότι και σε αυτό τον τομέα υφίστανται προβλήματα στελέχωσης.

Επισημαίνεται εκ νέου η ουσιαστική έλλειψη συνεργασίας με το Ε.Κ.Α.Β. του οποίου οι υπηρεσίες δεν μεταφέρουν και δεν κατευθύνουν ασθενείς με αναφερόμενα καρδιολογικά προβλήματα προς το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» στη διάρκεια των εφημεριών.

Η ενίσχυση της στελέχωσης (Επιμελητές Ε.Σ.Υ. και Ειδικευόμενοι Καρδιολογίας), η δημιουργία προϋποθέσεων και η συμπλήρωση του εξοπλισμού της εντός του 2010 θα επιτρέψει στην Κλινική να προσφέρει πολύ περισσότερα και να δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες ενισχύοντας τη γενικότερη εικόνα αναβάθμισης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς».

Δρ Ψυρρόπουλος Ζ. Δημήτριος
Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής

Μάρτιος 2010

 

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode