Δρ Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος, Ειδικός Καρδιολόγος Ενηλίκων και Παίδων
 
ΤΙΤΛΟΙ
-Πτυχίο Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Ειδικότητα Καρδιολογίας    
-Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογίας
 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-Επεμβατική / κλινική / εργαστηριακή καρδιολογία  ενηλίκων & παίδων (στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική, ηλεκτροφυσιολογία, βηματοδότηση, υπερηχοκαρδιογραφία) - St. Bartholomew's Hospital - Medical College & Hospital for Sick Children, London, UK 
 -1o Μετεκπαιδευτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής - Ε.Κ.Α.Β., Αθήνα
 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ
-Γενικός Γιατρός σε Στρατιωτικό Σταθμό Επειγόντων (ΣΤΕΠ), Καστοριά
-Ειδικευόμενος στην Παθολογία, ΄΄404΄΄ Γεν. Στρατ. Νοσοκ., Λάρισα
-Αγροτικός γιατρός στον Υγειονομικό Σταθμό Αγιάς, Λάρισα
-Ειδικευόμενος στην Παθολογία, ΄΄Αμαλία Φλέμμιγκ΄΄ Γεν. Νοσοκ., Αθήνα
-Ειδικευόμενος στη Καρδιολογία, ΄΄Σωτηρία΄΄ Γεν. Περ. Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα
-Research Registrar, Cardiology Research Dept. & CCU, St. Bartholomew’s Hospital – Medical College & Congenital Heart Disease Dept, Hospital for Sick Children, London, UK
-Επιμελητής ΕΣΥ στις Καρδιολογικές Μονάδες του Ε.Κ.Α.Β., Αθήνα (Επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά, Επείγουσα -Προνοσοκομειακή Ιατρική, Ομάδα Αερομεταφορών, Ομάδα Μαζικών Καταστροφών)
-Επιμελητής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Περ. Νοσοκ. Καρδίτσας (κλινική καρδιολογία, υπέρηχοι, δοκιμασία κόπωσης, Holter καταγραφές, προσωρινή και μόνιμη καρδιακή βηματοδότηση)
-Αν. Διευθυντής ΕΣΥ και Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ, Καρδιολογικό Τμήμα - ΜΕΠ Εμφραγμάτων, Β΄ Παθολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη (Κλινική καρδιολογία και παθολογία, υπερηχοκαρδιογραφία, δοκιμασία κόπωσης, Holter καταγραφές, όψιμα δυναμικά, καθετηριασμοί δεξιάς καρδίας, ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, προσωρινή και μόνιμη καρδιακή βηματοδότηση)
-Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική & Μονάδα Αντιμετώπιση Επειγόντων Καρδιολογικών Περιστατικών (ΜΣΝ), Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος»,  Θεσσαλονίκη
-Ιδιωτική άσκηση της ειδικότητας της Καρδιολογίας (2014).
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
-Στους φοιτητές του St. Bartholomew’s Medical College, London υπό τη μορφή καρδιολογικών tutorials μία έως δύο φορές μηνιαίως.
-Σε ομάδες πληθυσμών και φοιτητών Ιατρικής στις Πρώτες Βοήθειες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΕΚΑΒ, Αθήνα.
-Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής και ειδικευομένων ιατρών Καρδιολογίας και Παθολογίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.
-Υπεύθυνος Εκπαιδευτής των ειδικευόμενων στην Καρδιολογία ιατρών (για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Καρδιολογία, στη Παθολογία, στην Αναισθησιολογία και στη Γενική Ιατρική) στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης.
-Μέλος των Εξεταστικών Επιτροπών για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας της Καρδιολογίας στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη.
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
-Οργανωτής, κύριος ερευνητής και ερευνητής σε πάνω από 30 ερευνητικά πρωτόκολλα τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαικό επίπεδο. Δειγματοληπτικά παρατίθενται:1) H μελέτη «Angina Heart Survey» που οργανώθηκε από την European Society of  Cardiology (2002-2003), 2) η μελέτη «eTEN–pEHR-Personal Electronic Health Record for the mobile citizen» (2004-2006), 3) η μελέτη «Στοιχειώδης ιατρικός φάκελος» του προγράμματος NTERREG - Electronic Emergency Medical Record - e2MR (2008),  4) οι μελέτες ANISSA, MINERVA, TESTIMONY, SQUARE, EURIKA, RISE
-Συμμετοχή σε πάνω από 200 ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών (1ος συγγραφέας σε περισσότερες από 70) σε διεθνή και σε ελληνικά συνέδρια
-Υπεύθυνος και επιβλέπων σε μεταπτυχιακές ερευνητικές διατριβές και σε πτυχιακές εργασίες.
 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
-Συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Metabolism and Oxidosis / Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής», Εκδόσεις Publish City, 2012, Θεσσαλονίκη
-Συγγραφή κεφαλαίων στους τόμους «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα» της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ, University Studio, Θεσσαλονίκη
-Συμμετοχή σε πάνω από 60 (1ος συγγραφέας σε περισσότερες από 30), πλήρως ανεπτυγμένες και δημοσιευμένες, επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά έντυπα
-Συμμετοχή σε πάνω από 140 δημοσιευμένες περιλήψεις εργασιών (1ος συγγραφέας σε περισσότερες από 60),  σε ιατρικά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας και σε τόμους πρακτικών συνεδρίων
-Πολλές βιβλιογραφικές αναφορές (αναζήτηση ως Psirropoulos, Psyrropoulos, Ψυρρόπουλος).
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
-Ενεργό μέλος της συντακτικής επιτροπής της αγγλόφωνης τριμηνιαίας διεθνούς έγκριτης ιατρικής έκδοσης «Ιπποκράτεια / Hippokratia» (έτος έναρξης κυκλοφορίας 1997)
-Κριτής (reviewer) εργασιών που υποβάλλονται προς δημοσίευση στο «European Heart Journal»
-Οργανωτής και Πρόεδρος του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου / 4th World Congress on Quality in Medical Practice, Thessaloniki, 10/2008
-Οργανωτής και Πρόεδρος των εννέα (-9-) Ετήσιων Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2007-2014) και των τεσσάρων (-4-) μοριοδοτούμενων Πανελλαδικών Επιστημονικών Ημερίδων της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκη
-Πρόεδρος, εισηγητής και ομιλητής σε πάνω από 50 στρογγυλές τράπεζες και σε πάνω από 100 επιστημονικές εκδηλώσεις, ιατρικά συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, κ.α.
-Υπεύθυνος οργάνωσης των Επιστημονικών Συναντήσεων και Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. για την περίοδο 2003-2005 (στρογγυλές τράπεζες, παρουσιάσεις μελετών, παρουσιάσεις περιστατικών, βιβλιογραφικές ενημερώσεις)
-Τακτικό μέλος των οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών διαφόρων ιατρικών συνεδρίων.
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-Τομεάρχης του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» (12/2006 έως 11/2012)
-Εκλεγμένο μέλος του θεσμικού Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (1/2002 έως 11/2006)
-Εκλεγμένο μέλος και αντιπρόεδρος του θεσμικού Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης  (2/2007 έως 2/2012)
-Εισηγητής και κριτής των υποψηφιοτήτων ιατρών Καρδιολόγων για την κατάληψη θέσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας - Ε.Σ.Υ. (για τη θέση Συντονιστού Διευθυντού και Επιμελητού Α’ ή Β’)
-Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (6/2004 έως 6/2007)
-Πρόεδρος της Society of Studying Cardiovascular Diseases (SOS-CVD) (12/2008 έως 1/2012)
-Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – παράρτημα Βορείου Ελλάδος (11/2014 έως 11/2016)
-Μέλος διαφόρων Επιστημονικών Εταιρειών (π.χ. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, κ.α.).

 

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode