Ιστορικό δημιουργίας Κλινικής

  • Στο υπ’ αριθμό 245 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (09-02-2004) δημοσιεύτηκε η απόφαση Υ4α/86518/03/ περί τροποποίησης του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» και ίδρυσης της Καρδιολογικής Κλινικής με Καρδιολογικό Τμήμα και Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων. Εντός του 2005  ακολούθησε η προκήρυξη των θέσεων του Συντονιστή Διευθυντού και ενός Επιμελητή Α' Καρδιολογίας.
  • Ένταξη της Καρδιολογικής Κλινικής στο σύστημα εφημεριών Σ.Ο.Τ.Υ. τον Οκτώβριο 2005 (με δυναμικότητα τότε 3 - τριών μόνιμων ειδικών καρδιολόγων).
  • Στο υπ’ αριθμό 367 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Τεύχος Γ΄ (30-10-2006) δημοσιεύτηκε η απόφαση Υ10α/ΓΠ/794899/16-10-2006 για το διορισμό σε οργανική θέση του πρώτου Συντονιστή Διευθυντή (Ψυρρόπουλος Ζ. Δημήτριος) της Καρδιολογικής Κλινικής.
  • Στο υπ’ αριθμό 1775 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (05-09-2007) δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις Υ4α/76387/07/24-08-2007 και Υ4α/89909/05/24-08-2007 με τις οποίες συστάθηκαν δύο θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στην Καρδιολογία.
  • Στο υπ’ αριθμό 2345 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (11-12-2007) δημοσιεύτηκε η απόφαση Υ7α/ΓΠ/οικ. 152729/28-11-2007 με την οποία χαρακτηρίστηκε η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» ως κατάλληλη για τη χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης ιατρών στην ειδικότητα της Καρδιολογίας.
  • Στο υπ’ αριθμό 2066 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (06-12-2008) δημοσιεύτηκε η απόφαση Υ4α/63200/07/24-09-2008 περί μετατροπής οκτώ θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην Παθολογία σε οκτώ θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στην Καρδιολογία για την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Σύνολο θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην Καρδιολογία = 10.
  • Με πλήρη στελέχωση η Καρδιολογική Κλινική θα πρέπει να παρουσιάζεται (σύμφωνα με ότι ισχύει τον Ιανουάριο 2009) με τις εξής οργανικές θέσεις: 1 Συντονιστή Διευθυντή, 6 Ειδικών Καρδιολόγων και 10 Ειδικευόμενων στην Καρδιολογία Ιατρών.

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode