Καρδιολογικό Τμήμα 

Η Καρδιολογική Κλινική αποτελείται από το Καρδιολογικό Τμήμα και τη Μονάδα Αντιμετώπισης Επειγόντων Καρδιολογικών Περιστατικών (Στεφανιαία Μονάδα).

Το Καρδιολογικό Τμήμα έχει ονομαστική δυναμικότητα 33 κλινών εκ των οποίων πλήρως αναπτυγμένες είναι οι 22 και οι οποίες φιλοξενούνται σε 4 θαλάμους εκ των οποίων ο ένας αποτελεί την Υπομονάδα Νοσηλείας Επειγόντων Καρδιολογικών Περιστατικών.

Η Υπομονάδα είναι δυναμικότητας 5 κλινών που είναι εφοδιασμένες με πλήρη σύγχρονη υποστήριξη δηλαδή κονσόλες, 5 παρακλίνια monitors, 3 φορητές συσκευές τηλε-παρακολούθησης και  εγκατεστημένο στους χώρους της Στεφανιαίας Μονάδας κεντρικό σταθμό αμφίδρομης παρακολούθησης (εγκατεστημένες δύο οθόνες, μία στη Στεφανιαία Μονάδα και μία στο γραφείο της Προισταμένης της Κλινικής) με δυνατότητες αποθήκευσης, αποστολής και εκτύπωσης των δεδομένων. 

Επίσης, στους χώρους του Τμήματος υφίσταται ο διατομεακός θάλαμος νοσηλείας κρατουμένων σε σωφρονιστικά ιδρύματα (δυναμικότητας 3 κλινών).

Εντός των χωροταξικών ορίων του Τμήματος υφίστανται επίσης οι εξής χώροι:

α) το εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας

β) το εργαστήριο αναίμακτης μελέτης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (δοκιμασία κόπωσης, Holter ρυθμού & πίεσης, δοκιμασία ανάκλισης-tilting test κλπ)

γ) το γραφείο των ειδικευόμενων ιατρών και άλλων συνεργατών που λειτουργεί επίσης ως αίθουσα διδασκαλίας και διενέργειας των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Κλινικής

δ) το γραφείο της Προισταμένης της Κλινικής με συνεχόμενο χώρο για το νοσηλειτικό προσωπικό και προετοιμασίας της νοσηλείας των ασθενών

ε) οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής για τους ασθενείς και επισκέπτες (εκτός των ήδη υπαρχόντων εντός των θαλάμων των ασθενών)

στ) χώρος υγιεινής για το νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος:

ζ) αποθηκευτικοί χώροι

η) το εφημερείο των ιατρών.

Εκτός των χωροταξικών ορίων του Τμήματος αλλά σε άμεση γειτνίαση με τους χώρους της Στεφανιαίας Μονάδας βρίσκονται:

α) το γραφείο του Διευθυντή της Κλινικής

β) το γραφείο των Ειδικών Καρδιολόγων της Κλινικής.

 

 

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode