ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ - Triplex / Doppler

Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο καρδιολογικό διαγνωστικό μέσο τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες (πάντα σε συνδυαμό με την κλινική εκτίμηση και το ηλεκτροκαδιογράφημα). 

Με την εξέταση αυτή λαμβάνουμε πληροφορίες α) για την ανατομική κατάσταση της καρδιάς (τα τοιχώματα, τις κοιλότητες, τις βαλβίδες, τα μεγάλα αγγεία) και β) για τον τρόπο που η καρδιά λειτουργεί

Εκτιμάται επίσης ο τρόπος που το αίμα κυκλοφορεί, δηλαδή πως έρχεται στην καρδιά, πως κυκλοφορεί μέσα σε αυτή και πως φεύγει προς τα διάφορα μέρη του σώματος. 

 Και τέλος, λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες α) για τον τρόπο που η καρδιά συστέλλεται και διαστέλλεται (συστολική και διαστολική λειτουργία), β) για τυχόν συγγενείς ανωμαλίες που προέρχονται από την εμβρυική ηλικία και γ) η επίπτωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων (π.χ. παθήσεις του θυρεοειδούς) στην καρδιά.

Αναφορικά με τα παιδιά, επισημαινετα ότι α) χρησιμοποιούνται μερικές φορές ιδιαίτερες και τροποιημένες τεχνικές και β) κάποια από τα υπερηχογραφικά ευρήματα που πιθανόν να θεωρούνται παθολογικά σε έναν ενήλικα, στα παιδιά είναι φυσιολογικές παραλλαγές και δεν απαιτούν επανεξετάσεις ή περιορισμό δραστηριοτήτων.

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode