Μπορεί τα βιβλιάρια υγείας να είναι οικεία κυρίως στους ηλικιωμένους δεδομένου ότι υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, η χώρα μας όμως φαίνεται πως σκοπεύει να εκσυγχρονιστεί επειδή η τρόικα πιέζει τα αρμόδια Υπουργεία. 
 
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να δημιουργηθεί η ηλεκτρονική κάρτα υγείας για κάθε ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του και τα ιατρικά δεδομένα. Ο ασθενής θα προσέρχεται στις υπηρεσίες υγείας με την κάρτα του όπου και θα καταχωρούνται όλες οι παροχές που λαμβάνει και οι υπηρεσίες.
 
Στην κάρτα θα “χρεώνονται” όλες οι εξετάσεις και τα φάρμακα χωρίς όμως να υπάρχει (;) όριο-πλαφόν στο τι θα μπορεί να αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Και αυτό βέβαια είναι μια καλή ευκαιρία να αναγκασθεί ο πολίτης να βάλει ξανά το χέρι βαθειά στην τσέπη του για να καλύπτει τις παραπάνω δαπάνες! Αυτή η άποψη ενισχύεται από μια σειρά γεγονότων όπως για παράδειγμα ότι όποιος έκανε μπάι-πας μπορεί να κάνει προληπτικό καρδιολογικό ετήσιο έλεγχο (υπερηχοκαρδιογράφημα, δοκιμασία κόπωσης κλπ) μόνο ανά πενταετία και ότι για τον απαραίτητο και αυτονόητο σε όλους μας (εκτός από το ... Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΠΥ) ετήσιο έλεγχο πρέπει και ο ίδιος και ο καρδιολόγος να δηλώνουν ψευδώς ότι πόνεσε στο στήθος ή ότι λιποθύμησε και άλλες παρόμοιες γελοιότητες.
 
Ο κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του την ηλεκτρονική κάρτα όπως γινόταν με το βιβλιάριο υγείας. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Υγείας, Εργασίας αλλά και του ΕΟΠΥΥ. Όλοι βέβαια κατανοούμε τι σημαίνει αυτό. Καθυστέρηση ...!
 
Και αυτό διότι σήμερα τα στοιχεία των ασφαλισμένων και οι αποζημιώσεις που δικαιούνται είναι διάσπαρτα σε διάφορους φορείς. 
 
Να σημειωθεί πάντως πως η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας προς την τρόικα.